Reference

V létě r. 2014 prováděla v našem bytě velkou rekonstrukci „na klíč“ firma Šetina a syn. Rekonstrukce podle návrhu architektů zahrnovala kompletní přestavbu koupelny, instalaci nového ústředního plynového vytápění, rekonstrukci elektrických rozvodů a rekonstrukci podlah. Celá rekonstrukce proběhla přesně podle předem odsouhlaseného časového harmonogramu (i přes některé práce navíc, které nebyly zahrnuty v předběžné kalkulaci) a nepřesáhla cenovou kalkulaci prací a materiálu ( s výjimkou nákladů na práci a materiál za dodatečné práce mimo dojednanou smlouvu). S firmou nebyly během rekonstrukce žádné problémy, přestože práce probíhaly za ztížených podmínek v bytě s nájemníky. Práce byla provedena kvalitně, což konstatovali příslušní odborníci při kolaudaci i stavební dozor při pravidelné kontrole.
Věra a Jan Stránští (Praha 10 - Vršovice)